Proizvodi

close
sort proizvodi

PEGLE ZA KOSU • Uporedi
  seeyou
  seeyou
  seeyou
  seeyou
 • Cijena -
 • Sortiraj po
 • Prikaži po stranici
 • Prikaz

favorite


Šifra artikla: BAB2512EPCE

Cik-cak pegla za kosu za profesionalnu i li?nu upotrebu sa širinom plo?ica 60 mm. Plo?ice su izra?ene posebnom EP 5.0 Babyliss PRO tehnologijom odnosno mikrometri?nim metalnim premazom dobijenim elektri?nim pocin?avanjem (galvanizacija), tehni?ki postupak sli?an onome koji se koristi u izradi nakita. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne upotrebe. Toplinu plo?ica može se regulisati u 5 razli?itih nivoa temperature zavisno od vrste kose od 120-200°C. Stvara dodatni volumen ili jedninstveni cik-cak uzorak.


129.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2073EPE

Za mokru ili suvu kosu. Temperatura do 230°C. Ekstra široke kerami?ke plo?e 38mm x 120 mm. EP tehnologija za ekstremnu otpornost na visokim temperaturama. Ventiliraju?e plo?ice za propuštanje pare koja nastaje prilikom peglanja polumokre kose. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne upotrebe. Ultra brzo zagrijavanje pegle. 5 nivoa kontrole temperature. Snaga 60W.175.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2654EPE

Pegla za kosu za profesionalnu i li?nu upotrebu sa dužinom i širinom plo?ica 90x25 mm. Plo?ice su izra?ene posebnom EP 5.0 Babyliss PRO tehnologijom odnosno mikrometri?nim metalnim premazom dobijenim elektri?nim pocin?avanjem (galvanizacija), vrlo tehni?ki postupak sli?an onome koji se koristi u izradi nakita. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne ili li?ne upotrebe. Toplinu plo?ica može se regulisati u 5 razli?itih nivoa temperature zavisno od vrste kose od 130-210°C.


115.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2072EPE

Pegla za kosu za profesionalnu i li?nu upotrebu sa dužinom i širinom plo?ica 120x24 mm. Plo?ice su izra?ene posebnom EP 5.0 Babyliss PRO tehnologijom odnosno mikrometri?nim metalnim premazom dobijenim elektri?nim pocin?avanjem (galvanizacija), tehni?ki postupak sli?an onome koji se koristi u izradi nakita. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne upotrebe. Toplinu plo?ica može se regulisati u 5 razli?itih nivoa temperature zavisno od vrste kose od 130-230°C. Sadrži posebnu termo-zaštitnu torbicu i podlogu.


179.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2072EPRE

Pegla za kosu za profesionalnu i li?nu upotrebu sa dužinom i širinom plo?ica 120x24 mm. Plo?ice su izra?ene posebnom EP 5.0 Babyliss PRO tehnologijom odnosno mikrometri?nim metalnim premazom dobijenim elektri?nim pocin?avanjem (galvanizacija), tehni?ki postupak sli?an onome koji se koristi u izradi nakita. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne upotrebe. Toplinu plo?ica može se regulisati u 5 razli?itih nivoa temperature zavisno od vrste kose od 130-230°C. Sadrži posebnu termo-zaštitnu torbicu i podlogu.


179.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB3000EPE

Dvojna funkcija

Ova ekskluzivna elipsasta konstrukcija i ultra glatka hromirana površina omogu?avaju ispravljanje i uvijanje kose na izuzetno lak i jednostavan na?in. Zahvaljuju?i ugra?enom sistemu zaklju?avanja, aparat se može koristiti i kao pegla za uvijanje kose jer se eksterna elipsa zagrijava prenošenjem toplote.

 

Hi Density dvojni kerami?ki sistem zagrijavanja

Ovaj vrhunski kerami?ki element zagrijavanja nudi izuzetno dobar prenos toplote i više snage ?ime omogu?ava do 20% brže zagrijavanje.

 

Temperatura do 230°C

Ovako visoka temperatura omogu?ava stilizovanje i najotpornijih tipova kose. U isto vrijeme predstavlja i savršeni nivo temperature za tehni?ki tretman kose (keratinsko i tehni?ko ispravljanje).

 

Full Wave nauka o toploti

Ova nova tehnologija omogu?ava momentalno vra?anje temperature na zadati nivo i time održava toplotu na konstantnom nivou.

 

Pegla ELIPSIS 3000 u sebi ima Ion Multiplier tehnologiju, pravi aktivni jonski generator. Velika koncentracija jona daje glatku, sjajnu i još ljepšu kosu.

Ryton plastika i silikon

Pegla ELIPSIS 3000 u sebi sadrži Ryton plastiku i silikon, materijale izuzetno otporne na toplotu.

 

Preciznost i kontrola

* 5 nivoa toplote (150°C - 170°C - 190°C - 210°V - 230°C)

* LED displej za prikaz temperature

* Glavni prekida?

* Rotiraju?i kabel za napajanje industrijske snage i dužine 2,70 m

* Ekološki proizvod (55 W)

* Silikonska podloška i štitnik za prste

 

Ispravlja ili uvija kosu sa maksimalnom lako?om i efikasnoš?u

* Ispravlja

* Uvija

* Ne krivi se

* Savršeno poravnate plo?e

* Momentalno zagrijavanje

* Ujedna?ena temperatura

* Milioni jona za


290.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB3100EPE

Dvojna funkcija

Ova ekskluzivna elipsasta konstrukcija i ultra glatka hromirana površina omogu?avaju ispravljanje i uvijanje kose na izuzetno lak i jednostavan na?in. Zahvaljuju?i ugra?enom sistemu zaklju?avanja, aparat se može koristiti i kao pegla za uvijanje kose jer se eksterna elipsa zagrijava prenošenjem toplote.

 

Hi Density dvojni kerami?ki sistem zagrijavanja

Ovaj vrhunski kerami?ki element zagrijavanja nudi izuzetno dobar prenos toplote i više snage ?ime omogu?ava do 20% brže zagrijavanje.

 

Temperatura do 230°C

Ovako visoka temperatura omogu?ava stilizovanje i najotpornijih tipova kose. U isto vrijeme predstavlja i savršeni nivo temperature za tehni?ki tretman kose (keratinsko i tehni?ko ispravljanje).

 

Full Wave nauka o toploti

Ova nova tehnologija omogu?ava momentalno vra?anje temperature na zadati nivo i time održava toplotu na konstantnom nivou.

 

Pegla ELIPSIS 3100 u sebi ima Ion Multiplier tehnologiju, pravi aktivni jonski generator. Velika koncentracija jona daje glatku, sjajnu i još ljepšu kosu.

Ryton plastika i silikon

Pegla ELIPSIS 3100 u sebi sadrži Ryton plastiku i silikon, materijale izuzetno otporne na toplotu.

 

Preciznost i kontrola

* 5 nivoa toplote (150°C - 170°C - 190°C - 210°V - 230°C)

* LED displej za prikaz temperature

* Glavni prekida?

* Rotiraju?i kabel za napajanje industrijske snage i dužine 2,70 m

* Ekološki proizvod (55 W)

* Silikonska podloška i štitnik za prste

 

Ispravlja ili uvija kosu sa maksimalnom lako?om i efikasnoš?u

* Ispravlja

* Uvija

* Ne krivi se

* Savršeno poravnate plo?e

* Momentalno zagrijavanje

* Ujedna?ena temperatura

* Milioni jona za brilijant


260.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2310EPCE

EP TECHNOLOGY 5.0
Proces proizvodnje podrazumijeva složen tehnološki proces sli?an onom koji se primjenjuje kod proizvodnje nakita. Ovo za rezultat daje mikrometri?nu
metalnu presvlaku nastalu galvanizacijom, što sprje?ava trenje i ?ini kosu još gla?om. Ne sadrži hemijske agense ?ime pove?ava otpornost kose na
visoke temperature i omogu?ava još bolju distribuciju toplote kroz plo?ice.


Plo?e:
3 x ?vrš?e i dugotrajnije

3 x gla?e

Otporne na hemikalije

Dugotrajni i vrhunski rezultati

Štite i oplemenjuju kosu


Volumen i blago prelomljena kosa.
Ovaj ure?aj je savršen za pove?avanje volumena kose i podizanje forme. ?ak i izuzetno tanka i slaba kosa nakon upotrebe pegle djeluje bogato i bujno.
Peglu tako?e možete koristiti da biste dobili efekat prelomljene kose, ?ime se pove?ava volumen i dobija bogatija forma, sa samo nekoliko prelomljenih pramenova.


KARAKTERISTIKE
Tehnologija EP TECHNOLOGY 5.0, plo?e dimenzije 15 x 90mm
3 nivoa toplote (140°C – 170°C – 200°C)
Glavni prekida? (O/I sa svetlosnim indikatorom)
Sistem zaklju?avanja pomo?u kog se plo?ice drže spojeno
Automatsko isklju?ivanje nakon 72 minute
Rotacioni kabel dužine 2,7 m


NA?IN UPOTREBE
Prije upotrebe, pažljivo pro?itajte uputstvo za bezbjedno koriš?enje ure?aja koje se nalazi na kraju knjižice.
Uklju?ite peglu u struju a potom je uklju?ite i pritiskom na glavni prekida?. Lampica ?e se upaliti.
Kod prve upotrebe, mogu se javiti para i specifi?an miris, što je redovna pojava koja se ne?e ponavljati.
Odaberite željenu temperaturu uz pomo? tastera za kontrolu temperature. Kod slabe i tanke, izbjeljene ili ošte?ene kose preporu?ujemo da
peglu podesite na najnižu temperaturu. Kod kovrdžave i guste kose, kao i kod kose koja se teže oblikuje, preporu?ujemo više temperature.
Pošto je svaka kosa individualna i razli?ita, preporu


105.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2395E

Pegla za kosu za profesionalnu upotrebu sa plo?icama 90x25 mm. U plo?ice, postupkom infuzije je injektiran keratin, koji ?e prilikom peglanja ostaviti kosu glatkom i sjajnom. Plo?ice su izuzetno otporne. Toplota se može regulisati u 5 razli?itih nivao temperature zavisno od vrste kose od 140-230°C. Sadrži posebnu termo-zaštitnu torbicu i podlogu.


199.01 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB2071EPE

Pegla za kosu za profesionalnu i li?nuupotrebu sa dužinom i širinom plo?ica 90x25 mm sa zakrenutim uglom za uvijanje kose. Plo?ice su izra?ene posebnom EP 5.0 Babyliss PRO tehnologijom odnosno mikrometri?nim metalnim premazom dobijenim elektri?nim pocin?avanjem (galvanizacija), vrlo tehni?ki postupak sli?an onome koji se koristi u izradi nakita. Plo?ice su savršeno glatke kao ogledalo i izuzetno otporne kod profesionalne ili li?ne upotrebe. Toplota plo?ica može se regulista u 3 razli?itih nivoa temperature zavisno o vrsti kose od 170-230°C.


159.00 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB3091BKTE

egla za kosu za profesionalnu i li?nu upotrebu sa dužinomi širinom plo?ica 110x28 mm. Prave titanijske plo?ice daju izvanredan prijenos topline u kosi tako da na nižoj temperaturi možete posti?i sjajne rezultate. Ion boost tehnologija generiše aktivno strujanje negativno nabijenih iona kojima se uklanja stati?ki elektricitet, zagla?uje kutikula kose ostavljaju?i svaki dio bez frizzy efekta. Preciznim podešavanjem temperature za sprje?avanje ekstremnih ošte?enja i tehnologijom brzog stvaranja kerami?ke toplote kako bi se u svakom trenutku osiguralo neprestano ravnomjerno zagrijavanje cijele površine plo?ica, ova elegantna pegla za kosu garantuje izuzetan i dugotrajan završni izgled na bilo kojem tipu kose. Toplinu plo?ica može se regulisati u 5 razli?itih nivoa temperature zavisno o vrsti kose od 150-230°C.


220.01 BAM

favorite


Šifra artikla: BAB3500E

BaByliss PRO BAB3500E Elipstyle Titanium pegla za kosu


Kako zagladiti, ukovrdžati i napraviti ralase bez napora sa ovom profesionalnom peglom?


Elipstyle, stilizator izra?en od najnaprednijih materijala i dizajniran s vrhunskim materijalima koji definišu jednostavnost korištenja i izvrsnost izvedbe.

ELIPSTYLE je vrhunsko postignu?e u alatima za oblikovanje. Omogu?i?e vam da u svom salonu radite još bolje i brže.

ELIPSTYLE ima pravi generator jona velikog kapaciteta koji nudi ve?u koncentraciju jona za stvaranje gla?e, mekše i sjajnije kose.


Zahvaljuju?i IonMultiplier tehnologiji, svaku kosu ?ete promijeniti u prekrasnu, sjajnu teksturu. Plo?e od titanijuma daju izvanredan prenos topline u kosu tako da još uvijek možete posti?i izvrsne rezultate na nižoj temperaturi. Dobi?ete savršene rezultate, u svakom trenutku, na bilo kojem tipu kose. Dobi?ete savršenu uslugu tehni?kog ravnanja.
Zahvaljuju?i snazi ELIPSTYLE-a, kutikule kose bit ?e savršeno zape?a?ene i stvori?e barijeru koja pomaže zatvoriti vlagu i boriti se protiv kovrdžanja.

Karakteristike:
• 31 mm x 110 mm plutaju?e plo?e
• Titanium tehnologija
• Jonska tehnologija
• Bira? temperature – 5 postavki (150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 230°C)
• Prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje i prikaz temperature
• Profesionalni okretni kabel od 3 m
• Rukavica otporna na toplotu i torbica 
309.99 BAM

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %
  BAM BAM

  Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja kolačića i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

  Prihvatam