Proizvodi

close
sort proizvodi

Reklamacija i odustajanje od kupovine (Ugovora)

Reklamacije - BiH

Obrazac za reklamaciju preuzmite  OVDJE >> 

POSTUPAK REKLAMACIJE


Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cijene i drugih nedostataka.

 

Kupac podnosi reklamaciju na sljedeći način:

 

 • preuzimanjem obrasca za reklamaciju, koji će elektronski popuniti i uz obrazac poslati eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na mejl licu zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama: reklamacije@deastil.com. Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavijesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.
 • Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu koja je predmet reklamacije preko kurirske službe Express One. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi taj trošak.
 • Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sjedištu prodavca, na telefon +387 65 837-912 

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavijestiti kupca uz obavezu da navede rok za rješavanje reklamacije.

 

Odluka. Prodavac će razmotriti prijedlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtjevu kupca i  iznijeti konkretan prijedlog i rok rješavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe.

 

PRAVO NA REKLAMACIJU

 

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

 

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i provjeri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da  prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamjenom u konkretnom slučaju, u primjerenom roku.

 

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila poslije prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao prije prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahtijeva od prodavca da otkoni nesaobraznost opravkom ili zamjenom u konkretnom slučaju.

 

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamjenom u primjerenom roku, ili u primjerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamjena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmjerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cijene ili raskida ugovora.

 

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahtjeva da robu zamjeni, ili ima pravo na umanjenje cijene ili raskid ugovora.

 

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dvije godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest mjeseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

 

PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA >> 

Dea Stil  doo na svojoj internet strani ima istaknute Opšte uslove poslovanja kao i Pravilnik o postupanju i reklamaciji potrošača za robu kupljenu preko on line prodavnice, pri čemu napominjemo da se navedenim uslovima i Pravilnikom ni na koji način ne ograničavaju niti sužavaju prava potrošača odnosno kupaca navedena u ovom obavještenju shodno važećem Zakonu o zaštiti potrošača, već istim neka pitanja mogu biti samo bliže razrađena.

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %
  BAM BAM

  Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja kolačića i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

  Prihvatam