Proizvodi

close
sort proizvodi

Politika privatnosti

Politika privatnosti - BiH

Dea Stil  doo,  ul.Drvarska br.21, 78000 Banja Luka, BiH. matični broj:11020925 , JIB: 4402638880003, (U daljem tekstu: „Kontrolor“)

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, direktor privrednog društva Dea Stil  doo Banja Luka, kao sastavni dio Opštih uslova donosi dana 01.12.2020. godine u Banjoj Luci sljedeći::

 

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

 

Član 1.

Kontrolor se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Sajtu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima.

Kontrolor se neće smatrati odgovornom za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

Kontrolor će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

Kontrolor vrši obradu ličnih podataka bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 6 Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Kontrolor vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu (Registrovanih korisnika).

Kontrolor vrši obradu ličnih podataka u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmjeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na vjerodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastario.

Član 3.

Prije prikupljanja podataka, Kontrolor obavještava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac - Kompanija – Dea Stil  doo,  ul.Drvarska br.21, 78000 Banja Luka, BiH. matični broj:11020925 , JIB: 4402638880003;
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Sajta, bezbednost korisnika Sajta i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Sajta u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obavještenja;
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, Kompanija sa kojim korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik Sajta nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Sajta, dospevanje svih eventualnih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu.

Član 4.

Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

Kompanija poštuje privatnost korisnika Sajta. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Kompanija neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja i slično. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Sajt i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. Kompanija ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže. Kompanija koristi „cookie“ podatke u svrhu analize poseta putem platforme Google Analytics kompanije Google Inc. SAD.

Član 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 8.

Kompanija zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovog Pravilnika u skladu sa izmenjenama Opštih uslova.

Kompanija se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja Opštih uslova čiji je sastavni deo i primenjivaće se od 01.06.2021. godine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika kao sastavnog dela Opštih uslova, prestaju da važe odredbe Pravilnika sadržanim u Opštim uslovima.

 

close
logo

Filtriraj brendove

Filtriraj kategorije

Filtriraj atribute

Pronađeno je proizvoda

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %
  BAM BAM

  Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja kolačića i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.

  Prihvatam